Legislacja


We współpracy z przedstawicielami rządu, instytucjami publicznymi oraz władzami lokalnymi i samorządowymi zabiegamy o legislacje zapewniające stabilne warunki dla rozwoju biznesu oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Od 10 lat budujemy relacje z decydentami, dzięki czemu możemy skutecznie działać. Nasi eksperci i przedstawiciele uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich. Dostarczamy stanowiska i opinie prawne, negocjujemy rozwiązania przyjazne dla biznesu w prawie sektorowym, prawie pracy i prawie gospodarczym, monitorujemy zmiany regulacyjne i identyfikujemy prawne bariery dla rozwoju przedsiębiorczości.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.

Wioletta Bobryk

Kontakt


Wioletta Bobryk

Legal & Compliance Director