Każdego roku ABSL organizuje ponad 100 spotkań, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, wzajemne inspirowanie się oraz budowanie relacji z innymi przedstawicielami sektora oraz reprezentantami organizacji i instytucji publicznych.